Reklamační řád

Reklamační řád pevných paliv

 

 

 Reklamace váhového množství paliva musí být kupujícím  uplatněna  ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

Reklamace jakosti paliva  - u zjevných vad do 7 dnů 

                                    - u skrytých vad do 1 měsíce

 Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do jednoho měsíce od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má menší výhřevnost. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti  reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor - lhůta na vyřízení je 30 dni.

 Vyřízení reklamace paliva  - u zjevných vad do 5 dnů

                                      - u skrytých vad do 30 dnů

O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů od obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.